Gallium Light Kft. (fenytanacsadok.hu) Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.1. A jelen Szabályzat rögzíti a Gallium Light Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
1.2. A jelen szabályzat célja, hogy a Szolgáltató, mint valamely szolgáltatás nyújtója minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítsa, hogy személyes adatainak feldolgozása során jogai és alapvető szabadságjogai – különösen a magánélethez való joga – tiszteletben tartja. Jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a következő címen: http://www.fenytanacsadok.hu/hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat/ és letölthető a Szolgáltató weblapjának „Letölthető dokumentum” menüpontjában, illetve a következő linkről: http://www.fenytanacsadok.hu/wp-content/uploads/Pdf/AASZ.pdf

2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Gallium Light Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató)
A szolgáltató székhelye: 1192 Budapest, Szigetvári köz 4/2
A panaszügyintézés helye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 31.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@fenytanacsadok.hu
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-201234
Adószáma: 25125148-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 (30) 358 4848
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-87904/2015; NAIH-87905/2015
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1538 Budapest, Pf.: 510., support@tarhely.hu

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

3.1. Az adatkezelésre az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A Szolgáltató a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, a Weboldalon vásárlók, illetve bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) adatait kezeli. A Felhasználó a Szolgáltató weblapján (http:/fenytanacsadok.hu) és aldomainjein (a továbbiakban együttesen: Weboldal) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa közölt adatok felhasználásre kerüljenek. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

4.1. Az adatkezelés célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások biztosítása.
4.2. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag célhoz kötötten, a szolgáltatás teljesítése (megrendelés rögzítése, átvétel vagy kiszállítás lehetővé tétele, számlázás) vagy kapcsolattartás érdekében, illetve ha a Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldésérdekében használhatja fel.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Felhasználó jogainak védelme, a Weboldalon elérhető szolgáltatások fejlesztése, a személyre szabott tartalmak megjelenítésének lehetővé tétele és a statisztikakészítés.
4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása kizárólag csak törvény kötelező ereje alapján vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján történhet.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. Az adatok kezelése az adat megadásának időpontjától annak kérelemre történő törléséig, illetve hírlevél esetén a hírlevélről való leiratkozásig tart. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését. Jogellenes vagy megtévesztő adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
5.2. A rendszer működéséből adódóan automatikusan megadott, illetve rögzítésre került adatokat a rendszer a megadástól számított 6 hónapig tárolja.
5.3. Az e pontban írt rendelkezések alól kivételt képeznek a jogszabály alapján megőrzési kötelezettség alá eső, valamint a hozzájárulás alapján történő adatkezelések.

6. A KEZELT ADATOK

6.1. A vásárlás során a Felhasználó által kötelezően megadandó adatok:
e-mail cím;
számlázási adatok ( számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám);
szállítási adatok ( szállítási név, irányítószám, település, utcanév, házszám) – amennyiben nem egyezik meg a számlázási adatokkal;
fizetés módja;
szállítás módja.
6.2. A vásárlás során a Felhasználó által opcionálisan megadható adat:
telefonszám.
6.3. A regisztráció során a Felhasználó által kötelezően megadandó adatok:
felhasználónév;
e-mail cím;
jelszó.
6.4. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.
6.5. A Felhasználók védelme érdekében Szolgáltató a megrendelt termékek személyes átvétele esetén kérheti a terméket átvevő személyazonosság igazolására alkalmas okmányát és a kiállítandó számlán rögzítheti annak számát.
6.6. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
6.7. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis méretű adatcsomagot („cookie”-t) helyez el, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie alkalmazását a Felhasználó előzetesen is megtilthatja böngészője beállításával, illetve saját számítógépéről a böngészője erre vonatkozó beállításában utólag is törölheti. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
6.8. A Weboldal analitikai – különösen látogatottsági – adatainak mérését és elemzését a Google Analytics szerverei segítik elő. A mérési adatok kezeléséről a Felhasználó a speciális adatkezelő honlapján informálódhat, illetve kérhet további információkat. A honlap elérhetősége: www.google.com/analytics. A Felhasználónak lehetősége van a Weboldal analitikai adatgyűjtését is blokkolni a böngészőjébe telepített kiegészítővel.
6.9. A Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címeket kizárólag kapcsolattartási, illetve tájékoztatási célra használja, reklámozási célra nem. Az e-mail címekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és visszavonhatja hozzájárulását. A hírlevélről a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva lehetséges leiratkozni, illetve a Felhasználó e-mailben vagy postai úton is kérheti a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából. A regisztrált felhasználók a személyes oldalukra belépve is bármikor, ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről.

7. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

7.1. A Szolgáltató az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.
7.2. A Szolgáltató a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása, illetve a megrendelések teljesítése érdekében, az előbbiekhez feltétlenül szükséges mértékben teszi megismerhetővé a Felhasználó adatait az egyes szolgáltatásokat ellátó külső szolgáltatóknak.
7.3. Külső szolgáltatók, valamint az általuk végzett tevékenység megnevezése:
Könyvelés: Duna Forrás Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 42.)
Csomagátvétel/kiszállítás: DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk utca 14/b)
Csomagátvétel/kiszállítás: Webox Hungary Kft. (8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5.)
Csomagátvétel/kiszállítás: FOXPOST Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.)
Csomagátvétel/kiszállítás: Magyar Posta Zrt. (1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.)
Csomagátvétel/kiszállítás: DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Fehérakác u 3.)
Csomagátvétel/kiszállítás: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, Európa u. 2.)
7.4. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

8.1. A Felhasználó kérelmezheti a Szolgáltatónál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
8.2.    A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
8.3. A Szolgáltató a kért tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül, írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be.
8.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga is helyesbítheti. Amennyiben a Felhasználó az adatainak törlését kéri, Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli azokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató az előírt időtartamig megőrzi. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8.5. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
8.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
8.7. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, illetve, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
8.8. Tájékoztatási, helyesbítési, zárolási, törlési kérelemmel, bármely, adatkezeléssel kapcsolatos információ kéréssel, észrevétellel, illetve tiltakozás benyújtásával a Felhasználó a Szolgáltatóhoz fordulhat postai úton (Gallium Light Kft. 1192 Budapest, Szigetvári köz 4/2) és e-mailben (kapcsolat@fenytanacsadok.hu) is, azonban a Szolgáltató az e-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor köteles teljesíteni, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.
8.9. A Felhasználó jogérvényesítési kérdésekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) vagy bírósághoz fordulhat.
8.10. A Felhasználó fentebb meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a Felhasználó vagy mások jogainak védelme érdekében.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók a Weboldal felületén való előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Budapest, 2016. január 1.

Céginformáció

fenytanacsadok_logo-footer

A Fénytanácsadók tulajdonosa és üzemeltetője:
Gallium Light Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 25125148-2-43
Bankszámlaszám:
10400085-50526770-85741003
Cégjegyzékszám: 01-09-201234

KAPCSOLAT

BEMUTATÓTEREM

NYITVA TARTÁS

Hétfő: 9-19 óráig
Kedd: 9-19 óráig
Szerda: 9-19 óráig
Csütörtök: 9-19 óráig
Péntek: Zárva
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

A fentieken kívüli időszakban: előzetes egyeztetéssel
Ebédszünet: 12:00 és 12:30 között (ha várhatóan ebben az időben érkezne hozzánk, kérem, jelezze felénk!)

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM

Gallium Light Kft. (fenytanacsadok.hu)
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat